• Imprimeix

Guardons Medalla i Placa al treball President Macià

8106 - Guardons Medalla i Placa al treball President Macià Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Aquests guardons reconeixen les especials qualitats, mèrits o serveis prestats en l'àmbit del treball. Hi ha dos tipus de distincions:

La distinció de la Medalla al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a aquells treballadors/ores que hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals.

La distinció Placa al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions en les següents categories:

 • Seguretat i salut en el treball.
 • Igualtat d'oportunitats i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
 • Responsabilitat social empresarial.
 • Foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.
Llegiu-ne més

Ampliació del termini fins al 30 d'octubre de 2017

La distinció de la Medalla al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a les persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals dins del món del treball, i en especial a:

 • Persones que hagin demostrat un alt esperit de superació personal i/o professional, tot vencent les pròpies limitacions físiques, psíquiques o socials en l'entorn de treball, motivades per millorar la seva formació teòrica i pràctica.
 • Persones amb alt esperit emprenedor que hagin portat a terme les seves iniciatives i/o projectes d'empresa i que hagin apostat per idees innovadores des del punt de vista laboral, originals i adaptades a les exigències d'una societat moderna, avançada i socialment responsable.
 • Persones que promoguin el diàleg i la concertació social per modernitzar les relacions laborals.
 • Persones que han mostrat una dedicació especial a la seva feina diària en benefici dels interessos de la societat.
 • Persones que, gràcies al seu treball, han aportat avenços importants que han contribuït a fer realitat una societat més desenvolupada i preparada per afrontar els nous reptes.
 • Persones que per la seva gran sensibilitat social han contribuït a fer realitat la integració laboral dels col·lectius més desfavorits socialment.

La distinció de la Placa al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions en les categories següents:

 • Seguretat i salut en el treball.
 • Igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
 • Responsabilitat social empresarial.
 • Foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat. 
Què necessiteu fer?

Data actualització 16.10.2017