• Imprimeix

Informe d’integració social per a renovar/modificar la residència temporal

9878 - Informe d’integració social per a renovar/modificar la residència temporal Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi). 

Llegiu-ne més

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar, preferentment, a l’Ajuntament on la persona sol·licitant està empadronada per tal d'accelerar l'elaboració de l'informe.

A la persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.
Què necessiteu fer?

Data actualització 15.12.2017