• Imprimeix

Pensió no contributiva per invalidesa

511 - Pensió no contributiva per invalidesa Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a persones d'entre els 18 i els 65 anys que tenen una discapacitat física, psíquica o sensorial permanent, igual o superior al 65%, que no tenen recursos econòmics suficients i no poden acollir-se al sistema contributiu de pensions. Pel 2018, és d'un mínim de 95,03 euros i un màxim de 380,10 euros per 14 mensualitats l'any. Quan es tracta de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 75%, que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s'incrementa la pensió en un 50% sobre la quantia màxima (190,05 euros).

Llegiu-ne més

Aquesta prestació és incompatible amb el Fons d'Assistència Social (FAS) per vellesa o per malaltia, subsidi de garantia d'ingressos mínims, subsidi d'assistència de tercera persona de la LISMI i amb la condició de causant de la prestació econòmica per fill a càrrec de la Seguretat Social.

A les persones de nacionalitat espanyola i estrangers amb residència legal que compleixin els requisits establerts.

Què necessiteu fer?

Data actualització 06.07.2018