• Imprimeix

Prestació per atendre les necessitats bàsiques

7608 - Prestació per atendre les necessitats bàsiques Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Prestació permanent, en favor de determinades persones, per atendre les necessitats bàsiques que comporten una despesa essencial: manutenció, les derivades de l'ús de la llar, comunicació i transports bàsics així com totes les que són imprescindibles per a viure dignament. La quantia màxima pel 2018 és de 564 euros (12 pagaments anuals).

Llegiu-ne més

Aquests ajuts se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

A les persones d’entre 18 i 65 anys amb una discapacitat igual o superior al 65% o a les persones majors de 65 anys que compleixin els requisits establerts.
Què necessiteu fer?

Data actualització 31.01.2018