• Imprimeix

Subvenció del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania

11392 - Programa de mesures actives d’insercio per a persones destinataries de la renda minima d’insercio Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció que permetin incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb àmbit d'actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d'accions d'inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d'exclusió social.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.01.2019