• Imprimeix

Reconeixement de la situació de dependència

Ajuts, beques i subvencions 8821 - Reconeixement de la situació de dependència Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Llegiu-ne més

IMPORTANT: és convenient presentar el document de la declaració responsable conjuntament amb qualsevol dels formularis de sol·licitud relacionats a l’apartat Formularis i documentació.

A les persones que es trobin en situació de dependència que vulguin accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Data actualització 30.05.2017