• Imprimeix

Programa referent d'ocupació juvenil

21545 - Referents de garantia juvenil Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

L'objectiu del Programa referent d'ocupació juvenil és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral  i/o ocupacional, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil i de les següents accions:

  • Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament a les persones joves.
  • Totes les actuacions desenvolupades amb professionals de centres educatius, i/o d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació de les persones joves d'un territori.
Llegiu-ne més

El període de presentació de sol·licituds és del 8 al 17 de desembre de 2018, ambós inclosos.

La convocatòria de l'any 2018 només està disponible per a ajuntaments i consells comarcals.

  • Als ajuntaments de Catalunya.
  • Als consells comarcals de Catalunya.
  • Als sindicats i entitats empresarials més representatives a Catalunya
Què necessiteu fer?

Data actualització 07.12.2018