• Imprimeix

Subvencions per a associacions de famílies acollidores i adoptives

21179 - Subvencions per a associacions de famílies acollidores i adoptives Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

L'objectiu de les subvencions és enfortir i donar suport a les famílies que formen part d'aquestes associacions.

Llegiu-ne més

En breu es publicarà la convocatòria al DOGC.

  • A les associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya.
  • A les associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i les associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena.

No poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció les associacions que, acreditades per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, intervinguin en els processos d'acolliment o adopcions de menors.

En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció les associacions en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Què necessiteu fer?

Data actualització 26.06.2018