• Imprimeix

Targeta acreditativa de la discapacitat

8965 - Targeta acreditativa de la discapacitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones, el grau de discapacitat a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible i que cal acompanyar amb el DNI o NIE. És vàlida per a tot el territori de Catalunya. 

Avantatges vinculats a la Targeta acreditativa de la discapacitat

Llegiu-ne més

Per sol·licitar l’alta, duplicat o renovar la targeta per Internet cal disposar de certificat digital vàlid.

A aquelles persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33%, o que hi hagin traslladat el seu expedient, ja sigui amb caràcter permanent o provisional. Cal tenir la residència habitual a Catalunya.

També la podran sol·licitar les persones que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.06.2017