• Imprimeix

Títol de família monoparental

8627 - Títol de família monoparental Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.
Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries.

Llegiu-ne més

Les famílies monoparentals formades per fills/filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut, actualment només poden presentar la sol·licitud d’alta i renovació presencialment.

A les famílies monoparentals, tant de categoria especial com de categoria general. S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.03.2018